Doelgroep:

Na een uitgebreide verbouwing opende het Elizabeth Weeshuis in Culemborg opnieuw de deuren. Dit gebeurde met een een feestelijke dag, waarvan de start in de Grote of Barbara kerk in Culemborg plaatsvond. Voor dit evenement leverden we geluid en video. Een extra uitdaging van deze locatie is, dat ze niet te verduisteren is. Vandaar dat er gekozen is om meerdere schermen te plaatsen. Hierdoor hadden alle aanwezigen goed zicht op de vertoonde beelden.