Doelgroep:

Voor Donker Uitvaartzverzoriging hebben we de installatie aangepast. De wens was om zelf content (video, audio) in het systeem te zetten en deze op een eenvoudige manier af te spelen tijdens een dienst. Er waren reeds schermen en een gedeelte van de afspeelapparatuur aanwezig. Wij hebben dit uitgebreid met een BrightSign mediaplayer. Deze player kan op de schakelkast bediend worden door middel van knoppen. Hiervoor hebben we een custom paneel ontworpen. Op dit paneel zit ook een usb ingang die gebruikt kan worden om content aan het systeem toe te voegen. Ook hebben we gezorgd voor een koppeling met het bestaande bedieningssysteem bestaande uit touchscreens. Hierdoor is een grote mate van flexibiliteit ontstaan. Tenslotte hebben we de infrastructuur aangepakt. De schemren en projectoren zijn nu allemaal digitaal aangesloten.