Doelgroep:

Eens in de drie jaar wordt een grote locatietheaterproductie op poten gezet, het Buren Toen Theater. Hierin wordt steeds een verhaal wordt verteld uit de geschiedenis van Buren. Een groot deel van de Burense bevolking is betroikken bij dit project, waarin steeds groots wordt uitgepakt. Al sinds de eerste editie in 2010 verzorgt SLR de theatertechniek voor dit prachtige spektakel.